Douglas DC-3 i Det Norske Luftfartselskap (DNL)

Da Det Norske Luftfartselskap (DNL) ble gjenopprettet etter krigen, overtok selskapet først de tre Douglas C-53D (for enkelthets skyld blir både C47 og C-53 omtalt som “DC-3″ videre i artikkelen) som Norges Luftfartstyre hadde fløyet like etter krigen. Formelt sett ble de tre maskinene (LN-IAI/IAK/IAL) overlevert DNL 25. mars 1946. Disse tre ble raskt satt inn i sivil trafikk. LN-IAI Nordis, fikk æren av å fly selskapets første sivile rute etter krigen, fra Fornebu til København, den 1. april 1946. Uken etter, 8. april 1946 åpnet DNLs DC-3-maskiner ruten Oslo-Stavanger-London.

De tre C-53-maskinene som tidligere ble fløyet av Norges Luftfartsstyre, ble overført til DNL før selskapet formelt sett var opprettet og ble satt i drift med én gang. DNL ønsket også å overta syv maskiner fra Luftforsvaret (LN-IAM-IAT), men Luftforsvaret var i utgangspunktet lite lystne på å gi fra seg maskinene. Flyene kom fra US Army Air Force, og hadde blitt overflødige i slutten av 1944. Gjennom den norske legasjonen i Washington søkte norske myndigheter om syv stk. C-47 gjennom en lend-lease avtale. Maskinene ble opprinnelig overlevert norske myndigheter i Montreal, Canada i februar/mars 1945 og gikk gjennom hovedettersyn og til dels konvertering hos Canadair-Vickers. Deretter ble maskinene fløyet til Fornebu, via Prestwick i Skottland. Etter hvert som Luftforsvarets behov endret seg, ble man til slutt enige med DNL om en avtale for overføring av maskinene. Av formelle årsaker i lend-lease-avtalen, kunne ikke DNL overta eierskapet, men fikk leie maskinene (for én måned av gangen) frem til lend-lease oppgjøret var avsluttet i 1947 og maskinene ble norsk eiendom. I desember 1948 ble DNL endelig formelt eier av maskinene, etter å ha betalt 125.000 kroner per stykk (totalt 875.000 kroner), minus de 478.750 kronene som DNL hadde betalt i leie for maskinene.

DNL DC-3 LN-IAL på Lillehammer (fra Kristian Rasmussens postkortsamling

DNL kom til å fly alle sine utenlandsruter og de store innlandsrutene med DC-3, mens JU-52/3m og senere Shorts Sandringham fløy sjøflyrutene langs kysten. Mens man med begge de andre typene hadde flere tragiske ulykker, gikk DNLs DC-3 flåte (og senere alle de norske DC-3ene i SAS’ tjeneste) klar av alvorlige uhell. Dessuten fløy man med ”akseptabel” regularitet året rundt. Dog neppe med den samme regularitet og punktlighet som DNLs etterfølger kan oppvise i dag. Blant annet viste statistikken at av DNLs innenlandsruter i 1947 var 25% mer enn to timer forsinket.

Med gjennomføringen av ESAS-avtalen, gikk alle DNLs DC-3 over til SAS-tjeneste fra 1. august 1948. Alle maskinene ble suksessivt malt om i SAS-farger (ikke LN-IAO som ble solgt i 1949) og fikk Viking-navn.

DNL DC-3 flyr inn i solnedgangen. Postkort (fra Kristian Rasmussens samling)

DNLs DC-3-flåte

Reg Type c/n Navn i DNL Levert Levert fra
LN-IAF C-47A 13883 Nordfugl  12.09.1946 US Army Air Force
LN-IAG C-47A 12712 Nordegg 18.09.1946 US Army Air Force
LN-IAH C-47A 13647 Nordheim 13.09.1946 US Army Air Force
LN-IAI C-53D 11638 Nordis 25.03.1946 Norges Luftfartsstyre
LN-IAK C-53D 7353 Nordkyn 25.03.1946 Norges Luftfartsstyre
LN-IAL C-53D 11697 Nordlys 25.03.1946 Norges Luftfartsstyre
LN-IAM C-47A 9785 Nordvard 07.05.1946 Luftforsvaret
LN-IAN C-47A 20562 Nordvind 09.05.1946 Luftforsvaret
LN-IAO C-47A 13824 Norodd 30.06.1946 Luftforsvaret
LN-IAP C-47 9664 Nordpol 20.06.1946 Luftforsvaret
LN-IAR C-47A 20011 Nordkapp 08.06.1946 Luftforsvaret
LN-IAS C-47A 19458 Nordpil 07.06.1946 Luftforsvaret
LN-IAT C-47A 20019 Nordtind 16.10.1946 Luftforsvaret

 

Kilder:
Gradidge, J. M. G (1984): The Douglas DC-3 and its predecessors
Hagby, Kay (1998): Fra Nielsen & Winther til Boeing 747 – Norske sivilregistrerte fly 1919-1998
Nerdrum,Johan (1988): Fugl Fønix : en beretning om Det Norske Luftfartselskap
Privat SAS-arkiv

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i bladet Flyhistorie nr 17/2010

This entry was posted in Flyfreak, Flyhistorie, Luftfart and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Douglas DC-3 i Det Norske Luftfartselskap (DNL)

  1. Rolf Larsson says:

    En liten kommentar om LN-IAP c/n 9664: är faktiskt en C-47A , närmare bestämt en C-47A-35-DL och ligger i blocket c/n 9650 – 9823.

  2. Rolf Larsson says:

    En liten kommentar om LN-IAP c/n 9664: är faktiskt en C-47A , närmare bestämt en C-47A-35-DL och ligger i blocket c/n 9650 – 9823.

  3. Pingback: Den ukjente Vikingen – Vickers Viking i SAS tjeneste | Scanair.no // CK's flyblogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ five = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>