Juelgavetips for flyfreaks – Boken om DNLs amfibiefly “Valkyrien”

Etter boken om Ternen – Junkers W 34hi, LN-DAB, var det logiske skrittet å skrive en bok om den andre enslingen til Det Norske Luftfartselskap, Fred. Olsen & Bergenske A/S: Sikorsky S-43, LN-DAG. Dette elegante amfibieflyet ble kjøpt for å trafikkere ruten mellom Stavanger og Reykjavik via Færøyene og Shetlandsøyene.

"Valkyrien"

Rob J. M. Mulder har tatt for seg historien til dette amfibieflyet, som fikk det spesielle navnet “Valkyrien”.

Forfatteren gir først en kort beskrivelse av utviklingen av selve flytypen. Så kan vi følge byggingen av selve amfibieflyet helt til det ble levert i august 1936. Denne delen inkluderer også en teknisk beskrivelse. Deretter gis en oversikt over bruken av “Valkyrien” fra august 1936 til og med den siste flygningen i juni 1938. Til slutt følger vi “Valkyrien” etter at det ble solgt til den nye franske eieren.

Også denne gangen har forfatteren fått hjelp av Nils Mathisrud, den kjente modellbyggeren, som har beskrevet byggingen av en modell av Sikorsky S-43. Kim Brantenberg lagde igjen perfekte profiltegninger og en 3-planstegning av selve flyet. Disse kan sikkert brukes av modellbyggere. Av vedleggene i boken, kan nevnes en detaljert beskrivelse av motoren og en kopi av luftdyktighetsbeviset. Boken er på 112 sider, med 118 bilder + profiltegninger.

Boken kan bestilles ved å overføre kr. 205 til kontonummer 2801.14.99114 ved European Airlines Rob Mulder, Katrineåsveien 9, 3440 Røyken. Merk betalingen “Valkyrien/Scanair”

This entry was posted in Boktips, Flyfreak, Flyhistorie, Luftfart and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Juelgavetips for flyfreaks – Boken om DNLs amfibiefly “Valkyrien”

  1. Pingback: Brevduen – boktips for flyfreaks | Scanair.no // CK's blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = forty five

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>