Boktips til flyfreaks – Ternen, DNLs første trafikkfly

Flyhistoriker Rob J.M. Mulder har tatt for seg historien til det første trafikkflyet til Det Norske Luftfartselskap, Fred. Olsen & Bergenske A/S: Ternen. Det var en enmotors Junkers W 34hi som etter hvert ble tildelt mange oppgaver og ble et vanlig syn langs kysten og i fjordene i midten av tredveårene. Senere ble det flyttet over til nattpostruten til utlandet og fløy siste sommer før krigen i det nordlige Sverige på et større fotooppdrag. I tillegg ble det brukt til andre oppdrag som syketransport, blindflygningskurs, treningsflygninger o.l.

I boken får vi først en kort beskrivelse av utviklingen på selve flytypen. Så kan vi følge byggingen av selve flyet helt til det ble levert i mai 1935. Denne delen inkluderer også en detaljert beskrivelse av nesten alt utstyret som fantes om bord. Så beskrives alle flygninger fra juni 1935 til og med den siste flygningen i september 1939. Videre blir det en rekonstruksjon av flyets siste dager.

Forfatteren har fått hjelp av Nils Mathisrud, den kjente modellbyggeren, som har beskrevet byggingen av en modell av Junkers W 34hi. Kim Brantenberg hadde tidligere laget en profiltegning av flyet, men etter å ha fått ny informasjon fra forfatteren satte han i gang med et par forbedringer. I tillegg tegnet han en 3-planstegning av selve flyet. Av vedleggene i boken nevnes en detaljert beskrivelse av motoren, kopi av luftdyktighetsbeviset, registreringsbeviset og overtagelsesbeviset samt en del førstedagsbrev.

Boken er i hendig “reiseformat” med 92 sier norsk tekst, 84 bilder og to profiltegninger, og kan kjøpes direkte fra forlaget for NOK 150 + NOK 55 i porto (Norge og utlandet).

Boken kan bestilles enkelt ved å overføre kr. 205 til kontonummer 2801.14.99114 ved European Airlines Rob Mulder, Katrineåsveien 9, 3440 Røyken. Merk betalingen Ternen/Scanair.no

This entry was posted in Boktips, Flyfreak, Flyhistorie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two + 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>