KONY 2012

Jeg er generelt skeptisk til ”social media” fenomener – sånne ting som dukker opp og plutselig alle skal dele, og som strømmer inn i Facebook-feeden, på Twitter og på e-mail og som alle skal mene noe om og dele.

Et slikt ”feonmen” som har dukket opp denne uken er filmen ”KONY 2012” på YouTube.

I dag har mer enn 50 millioner mennesker sett den – i går sto counteren på 26 millioner… (bare i løpet av denne dagen har mer enn 6 millioner mennesker over hele verden sett filmen).

Nå har jeg sett hele filmen – den er 30 minutter lang – og ikke bare er den en sterk historie, som (selv i sin amerikanske form) ikke kan unngå å bevege enhver som ser den (så se den gjerne på et stengt kontor eller alene hjemme i kveld – men SE DEN!), og samtidig er den et bevis på hvordan makten kan skiftes, til den lille mann som har en (for å sitere Victor Hugo) ”idea whose time has come” og hva man kan få til ved aktiv og smart bruk av sosiale så vel som tradisjonelle medier – Facebook er ikke nok, men sosiale medier kombinert med billboards, brev, telefoner, demonstrasjoner etc er en kombinasjon som slår utrolig sterkt.

Aftenposten 9. mars, 2012

Så kan man selvsagt, etter å ha sett filmen og lest en del reaksjoner på den, som denne av Mala Wang-Naveen i Aftenposten i dag, se at både filmen og kampanjen har sine mangler. Den er jo veldig amerikansk i sin fremstilling, den er kanskje enkel og løsningen til organisasjonen Invisible Children, å fjerne opprørsleseren Joseph Kony virker også noe svart-hvit. Men, dette er en konflikt som har pågått mer enn 25 år, og som veldig få kjenner til. Joseph Kony står på toppen av den internasjonale straffedomstolens liste over ettersøkte krigsforbrytere, og har stått der lenge. Hans opprørsgruppe, Herrens Motstandshær (LRA), har de siste to tiårene stått for umennenskelige overgrep, og er beryktet for sin utstrakte bruk av bortførte barnesoldater. Allikevel har dette vært en konflikt som er lagt borte og som få har engasjert seg i. Nå har Joseph Kony vært på forsiden av Norges største avis i to dager, og det snakkes om Kony i sosiale medier, så vel som de tradisjonelle mediene, over hele verden. Da har kanskje KONY2012-kampanjen klart noe – å gjøre Joseph Kony kjent over hele verden.

Om KONY2012 gjør at dette monsteret til slutt møter fru Justistia gjenstår å se, men den beviser at det er mulig å skape en oppmerksomhet over hele verden, å skape en opinion som – mer eller mindre vellykket – jobber sammen, på tvers av landegrenser og kulturer mot et felles mål.

Statsledere over hele verden bør også bite seg merke i denne kampanjen, som ble startet av én mann og hans møte med en virkelighet som var så stygg og så fjern fra hans egen virkelighet at han valgte å bruke ni år av sitt liv til å gjøre noe nasjonalstatene ikke gjorde. Sett i sammenheng med det økende presset på statsledere, som har gjort at selv Kina begynner å endre standpunkt, for å ta action i Syria og stanse overgrepene fra regimet. Mens det generelt sett er fred i verden av 2012, og de store internasjonale konfliktene er få, kommer det krav fra folkedypet, som fra KONY2012, om å bruke militær makt for å stanse overgrep mot sivilie, og fjerne statsledere som bryter menneskerettighetene. Dette kravet om at verdenssamfunnet skal bruke makt lå også bak FN-resolusjonen som autoriserte militær intervensjon i borgerkrigen i Libya. Dette er en interessant og spennende utvikling – som burde skremme vannet av verdens gjenværende diktatorer og krigsforbrytere. Inkludert Joseph Kony….

Og – bare på den halvtimen jeg har brukt på å skrive denne bloggposten har antallet som har sett KONY2012-filmen økt med rundt en million….

This entry was posted in Sosiale medier and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>