Lyst på et brukt fly?

Bransjetidsskriftet Aviation Week & Space Technology skriver i en artikkel denne uken at markedet for brukte passasjerfly er i fritt fall. Både easyJet og Ryanair har trukket fly fra markedet etter at de ikke finner interessenter til å kjøpe relativt nye fly, selv til gode priser. Flere Boeing 737-600 som har kommet på markedet etter konkursen i Malév har gått rett til skraphandleren, og mer enn 400 relativt nye passasjerfly står nå i opplag rundtomkring, deriblant 33 ganske nye Boeing 737NG. Michael O’Leary i Ryanair, som tidligere har finansiert deler av sine nye flykjøp med å selge brukte fly, sier nå at ”The secondhand market is dead”. Med rekordmange nye fly som kommer ut av Boeing og Airbus, samtidig som flyselskaper går konkurs (Malev, Spanair) eller kansellerer ordre og leverer fly tilbake til leasingselskapene (Kingfisher), skaper det en ubalanse i markedet.

Airbus A320 og Boeing 737 fra Spanair, Malév og Kingfisher parkert på flyplassen i Dublin, der de avventer sin skjebne. Foto: Kristian Rasmussen

DC-9 og MD80 lagret i økenen i Arizona. Foto: GoogleEarth

Tidligere har det vært vanlig at når ordrebøkene til Airbus og Boeing fylles opp, øker samtidig interessen for brukte fly i annenhåndsmarkdet ettersom det da betyr at det blir vanskelig å få produksjonsslots hos flyprodusentene. Nå har de to produsentene til sammen 1500 fly i sine ordrebøker, men allikevel merkes ikke den ventede effekten i markedet for brukte fly. Årsaken ligger i måten nye og brukte fly finansieres i dagens marked. Mens det finnes gode finansieringsløsninger, blant annet gjennom eksportkreditter, for nye fly rett fra fabrikken, er det nå “veldig vanskelig” å finansiere fly som bare er noen år gamle. Dessuten er det tegn som tyder på at flyfabrikkene kanskje ikke er like utsolgt som de gir inntrykk av. I dagens økonomiske hverdag, er det flere flyselskaper som sliter med å betale for fly som er bestilt, og mange ordre kanselleres i det stille. Indiske Kingfisher Airlines’ ordre på 38 nye ATR-72 turboprops “forsvant” nylig fra ordrebøkene til ATR, og flere andre store ordre barberes for å tilpasse kapasiteten etter markedet. Både leasingselskaper og flyselskaper får dermed tilbud fra flyfabrikkene om å kjøpe tidligere produkssjonsslots til gode priser. Under krisen i luftfarten etter 9/11 for det ikke uvanlig at nybygde fly gikk rett i opplag i økenen. Dette ønsker Boeing og Airbus (og leasingselskapene som dermed ser verdien av sine flåter redusert) å unngå for enhver pris.

Leasingselskapene er også bekymret for at Boeing og Airbus nå kjører med for høy produksjonsrate. De siste tiårene har 40% av nye fly gått til å erstatte eldre teknologi, mens 60% har gått til vekst. I dagens marked er det motsatte tilfelle, med 60% til ersatning av eldre fly. Dette er med på ytterligere å presse prisene, både på salg og leasingrater på eldre passasjerfly. For ordens skyld, eldre i denne sammenhengen er fly produsert fra sent 1980-tall frem til ut på 2000-tallet.

This entry was posted in Luftfart and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lyst på et brukt fly?

  1. Gekke says:

    Dette er jo meget interessant med henblikk på Norwegians bestilling av nye fly som bl.a. skal finansieres med salg av deler av nåværende flypark. Hvis ikke markedet forandrer seg fram til levering av disse flyene, må jo Norwegian få problemer!
    Det står vel heller ikke mange i køen for å overta SAS sin rest av B-737/400-500 som nå er i ferd med å fases ut.

  2. CK says:

    SAS eier ikke de gamle ex-BU 737-400/500-maskinene, så de blir levert tilbake til utleier når kontrakten er over. Spørsmålet er om de finner nye hjem etter at de forlater SAS, eller om de skrotes. De aller fleste MD80′ene er jo allerede solgt til Alliegiant i USA, som tross høye fuelpriser lever godt på MD80′ene – finansielt er de jo veldig billige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>