Boktips for flyfreaks – Focke-Wulf Fw 200 Condor With Danish Air Lines in War and Peace

Klikk for å ta en kikk inni boken

Nok en gang har Rob Mulder gjort et dypdykk i skandinavisk luftfartshistorie med sin bok om Focke-Wulf Condor i Det Danske Luftfartsselskabs tjeneste, sammen med Günther Ott.  At historien til to flymaskiner som ble fløyet i noen få år før, under og rett etter annen verdenskrig, kan bli til en 160 siders bok sier mye om herrene Mulder og Otts research.

Selv om DDLs Condor var det første flyet på Fornebu, er historien til denne flotte maskinen i Skandinavia lite kjent. Dette har Rob Mulder og Günther Ott gjort noe med, og kommer med denne boken med den definitive historien. Enver som er opptatt av, og ønsker å vite mer om tidlig skandinavisk kommersiell luftfart bør ha denne i bokhyllen.

Ikke bare dekker boken de to maskinenes tid i DDL, men vi får også en god beskrivelse av utviklingen av Focke-Wulf Fw 200 Condor, og historien til Det Danske Luftfartsselskab. Kapittelet om DDLs drift i Danmark under andre verdenskrig gir også et veldig godt inn blikk av hvor vanskelig det må ha vært å drive kommersiell luftfart under krigen.

Historien om OY-DAM som ble sittende fast i England sammen med besetningen etter invasjonen av Danmark er en som jeg aldri hadde hørt om. Nitid research, samt besetningens egne fortellinger gir liv til fortellingen om et heller ukjent kapittel i skandinavisk luftfartshistorie.

DDLs Focke-Wulf Fw 200 Condor OY-DAM "Dania" i 1939 (foto: SAS)

Som vanlig i Mulders bøker mangler det ikke på detaljer. Her er det knapt en måned av flyenes tid hos DDL (eller hos britene) som ikke er dekket. Her har forfatterne brukt mye tid på research, og referanselisten bak i boken forteller om lange dager i støvete arkiver.

Baksiden av detaljrikdommen er at det av og til kan bli for mye. Det er interessant at en av de første charteroppdragene DDL hadde med Condor var å fly det danske fotball-landslaget til Finland, men hvem som scoret mål er ikke like interessant. En god del bakgrunnsinformasjon og detaljer kunne med hell ha blitt lagt i fot- eller sluttnoter i stedet for i teksten.

Som vanlig har Mulder ikke spart på bildene. Det er ikke mindre enn imponerende at han har klart å skaffe frem så mye bilder av de to maskinene fra en periode der fotografering ikke var like vanlig som i dag. Hele 222 bilder pryder boken. Bildematerialet er godt spredt gjennom teksten, i tillegg til fotoalbumet bakerst i boken. Sammen med illustrasjoner, plakater, frimerker, tidtabeller og annen ephemera er dette snadder for alle som er interessert av flyhistorie. Profiltegningene til Juanita Franzi bakesrt i boken er flotte, og gjør det mulig å se for seg bokens svart-hvitt-bilder i farger. Som resten av boken bærer tegningene preg av god research og nøyaktighet.

Condor OY-DEM "Dania" malt i nøytralitetsfarger i 1940.

Dessverre lider også denne boken av til tider dårlig språk. Jeg har tidligere påpekt at hans bøker på norsk bærer preg av at han ikke har norsk som morsmål. Denne boken er på engelsk, og hadde nok hatt nytte av en ekstra spåkvask. Til tider er språket tungt og omstendelig, og en del tilfeller av «norwenglish» har sneket seg med.

Boken kan bestilles enkelt ved å overføre kr. 260 til kontonummer 2801.14.99114 ved European Airlines Rob Mulder, Kunnskapsveien 24b, 3430 Spikkestad. Merk betalingen Condor/Scanair.no

This entry was posted in Boktips, Flyfreak, Flyhistorie and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>