Ukjente fly // DC-10 tanker

I Norge brukes vanligvis helikopter til å slukke skogbranner, mens i mange andre land brukes fly i større grad. Særlig i USA og Canada finnes det store flåter med gamle passasjer- og fraktefly som brukes til brannslukning. Store interne eller eksterne tanker fylles med vann og brannhemmende kjemikalier, og dumpes over store områder. I tillegg til Bombardiers amfibiefly CL-415 som også brukes av flere europeiske land, har brannslukningsflåtene for det meste bestått av gamle propellfly som DC-6, DC-7 og Electra. Gamle, firemotors propellfly som typisk tar rundt 3000 liter vann.

Krav til nyere fly og større kapasitet gjorde at det amerikanske selskapet 10 Tanker Air Carrier i 2002 startet arbeidet med å bygge om en McDonnell DC-10-10 til brannslukningsfly. Konverteringsjobben ble gjennomført av Cargo Convertions og Omni i Vctoryville, California. Den første maskinen var en ex-National Airlines-maskin levert i 1974, og ble godkjent og satt i bruk i 2006.

10 Tanker på bakken under Paris Air Show 2005. Her synes tydelig de store tankene under buken. Bakkeklaringen er på bare 38 cm

Maskinen er utstyr med tre store tanker under buken, som kan slippe hele 12.000 liter vann på åtte sekunder. Tankene fylles opp på bakken med standard brannslanger. Med tre slanger kan tankene fylles på 15-20 minutter. Når maskinen tømmer vannet over brennende skog, legger den en 71 meter bred “stripe” over 1,6 kilometer.

10 Tanker tømmer vanntankene under Paris Air Show i 2005

Jeg hadde gleden av å se 10 Tanker in action på Paris Air Show i 2005, og det var litt av en opplevelse å se 12.000 liter vann strømme ut. Maskinen manøvrerer overraskende enkelt for et så stort fly.

 

This entry was posted in Flyfreak, Luftfart, Ukjente fly and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three + 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>