Tag Archives: walk-a-mile

En annerledes dag på jobben (eller CK gjør ting han ikke kan)

I SAS i Sverige har man i noen år hatt en ordning som kalles “walk-a-mile”, der man oppfordres til å ta en dag og gå sammen med en kollega i en annen avdeling og se hvordan de jobber og hvordan han/hennes arbeidsdag er. Tanken er at man skal lære litt om andres hverdag og få en større forståelse både for kollegers jobb og for hvordan selskapet opererer generelt. Da min sjef kom med oppfordringen var jeg ikke sen til å melde meg som cabin crew! Continue reading

Pin It
Posted in SAS | Tagged , , , , | 5 Comments